Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
Microsoft Excel - poziom średnio zaawansowany
Czas trwania
2 dni
Średnia ocena
4.88 / 5
Średnia ilość osób na szkoleniu
9
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
499 zł netto
Kod szkolenia
MSEXCEL2

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opinie uczestników:

Opis szkolenia

Optymalizacja i rozbudowa arkuszy kalkulacyjnych

Wymagania:

 • Znajomość systemu Windows
 • Podstawy MS Excel
 • Program

  1. Podstawowe informacje o programie Excel
   • Typy danych Excela
   • Wyszukiwanie wartości w arkuszu kalkulacyjnym
   • Nazywanie zakresu Tworzenie zakresów etykiet
   • Modyfikowanie nazwanych zakresów
   • Tworzenie własnych formatów liczbowych
   • Tworzenie nazwanego stylu
   • Tworzenie szablonu użytkownika
   • Ochrona arkuszy
  2. Tworzenie formuł
   • Sumowanie zawartości komórek za pomocą przycisku Autosumowanie
   • Dodawanie funkcji przy użyciu okna dialogowego
   • Wstawianie funkcji
   • Edytowanie formuł
   • Szacowanie formuły
   • Tworzenie formuły warunkowej
   • Korzystanie z tabeli danych do rozwiązywania formuł
   • Śledzenie błędów wykonywania formuł
   • Wyszukiwanie wartości w określonym wierszu lub kolumnie
   • Określanie położenia wartości
   • Zwracanie wartości z komórki o określonym położeniu na liście danych
   • Pozycjonowanie wartości na liście danych
  3. Porządkowanie danych w arkuszu
   • Tworzenie listy danych
   • Dodawanie serii wartości do listy
   • Tworzenie niestandardowych list sortowania
   • Konsolidowanie danych
   • Tworzenie konspektów
  4. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym
   • Stosowanie formatowania warunkowego
   • Podsumowywanie danych przy użyciu sum częściowych
   • Filtrowanie listy danych
   • Tworzenie niestandardowego filtru
   • Tworzenie filtru zaawansowanego
   • Tworzenie scenariuszy
   • Sprawdzanie poprawności danych
  5. Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych
   • Łączenie danych pochodzących z innych programów Windows
   • Importowanie rozdzielanego pliku tekstowego
   • Dzielenie kolumny danych na wiele kolumn
   • Tworzenie kwerendy sieci Web
   • Importowanie tabeli bazy danych
   • Korzystanie z kwerend do selektywnego pobierania informacji z zewnętrznych baz danych
   • Obliczanie średniej z wartości przechowywanych w zakresie bazy danych
  6. Sporządzanie wykresów danych
   • Zmiana typu wykresu
   • Tworzenie niestandardowych typów wykresów
   • Dodawanie linii trendu do wykresu
   • Dodawanie nowych wartości i zmienianie danych dla wykresu
  7. Korzystanie z raportów tabel przestawnych
   • Podstawowe informacje o tabelach przestawnych
   • Przegląd pól raportu tabeli przestawnej
   • Tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych
   • Zmiana układu tabeli przestawnej
   • Filtrowanie pola
   • Zmiana typu obliczeń pola danych
   • Grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
   • Wprowadzanie dodatkowego obliczenia do obszaru danych
   • Dodawanie pola obliczeniowego
   • Dodawanie elementu obliczeniowego
   • Pobieranie wartości z raportu tabeli przestawnej
  8. Tworzenie wykresów przestawnych
   • Sporządzanie wykresu przestawnego z informacji pobranych z zewnętrznej bazy
   • Zmiana układu wykresu przestawnego
   • Zmiana typu wykresu przestawnego
   • Filtrowanie pola wykresu przestawnego
   • Grupowanie elementów pola wykresu przestawnego
   • Dodawanie tabeli danych do wykresu przestawnego

  Szkolenia poprzedzające

  Nazwa szkolenia
  Microsoft Excel - poziom podstawowy

  Szkolenia kontynuujące

  Gwarantowane terminy

  Termin od Do Miasto Cena Miejsca Opcje
  01-10-2018 02-10-2018 Warszawa 499 zł netto BRAK WOLNYCH MIEJSC! Rezerwuj Pokaż
  15-10-2018 16-10-2018 Wrocław 499 zł netto 4 Rezerwuj Pokaż
  03-12-2018 04-12-2018 Warszawa 499 zł netto 1 Rezerwuj Pokaż

  Proponowane terminy

  Termin od Do Miasto Cena Opcje
  01-10-2018 02-10-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  01-10-2018 02-10-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  01-10-2018 02-10-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  01-10-2018 02-10-2018 Warszawa 499 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
  15-10-2018 16-10-2018 Wrocław 499 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
  03-12-2018 04-12-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  03-12-2018 04-12-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  03-12-2018 04-12-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  03-12-2018 04-12-2018 Warszawa 499 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż