Zapisz się do newslettera

Zniżki nie łączą się. Zniżki mają zastosowanie do terminów na które nie ogłoszono osobnych promocji terminowych. Ze zniżek mogą korzystać tylko osoby i firmy nie mające w danym momencie żadnych zaległości płatniczych wobec nas, pod warunkiem że ostatnia faktura została zapłacona w terminie.Rodzaj zniżki Wielkość rabatu Opis

Ulga dla dotychczasowych klientów

10%

Ulgę dla dotychczasowych klientów otrzymuje każdy klient który uczestniczyl juz w przynajmniej jednym z naszych szkolen.

Ulga dla zaangażowanych klientów

30%

Taką ulgę otrzymują uczestnicy którzy byli u nas na przynajmniej 3 szkoleniach. Liczymy uczestnictwo jednej osoby, a nie wielu osób z jednej firmy.

Ulga VIP

50%

Taką ulgę otrzymują uczestnicy którzy byli u nas na przynajmniej 6 szkoleniach. Liczymy uczestnictwo jednej osoby, a nie wielu osób z jednej firmy.

Ulga grupowa na jedno szkolenie

20%

Jeśli jednocześnie zgłaszane są dwie lub więcej osób na to samo szkolenie w tym samym terminie i lokalizacji.

Ulga grupowa na wiele szkoleń

10%

Jeśli jednocześnie zgłaszane są dwie lub więcej osób na różne szkolenia, lub to samo szkolenie w różnych terminach lub lokalizacjach.

Promocje na wybrane terminy

Zmienne

Wysokość rabatu jest ustalana indywidualnie przez Organizatora Szkolen dla każdego terminu osobno.

Masz pytania?