Inspiracja , wiedza , realizacja
Jsystems

W przebudowie

LoginJava

Oracle

Linux

Android

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

Położenie pliku konfiguracji Springa

Data dodania: Jun 27, 2016
Data aktualizacji: Jun 27, 2016

Domyślnie pliki konfiguracji Spring MVC muszą znajdować się bezpośrednio w katalogu WEB-INF i posiadać nazwę typu ******-servlet.xml. Gdybyś zechciał zmienić nazwę lub położenie tego pliku musisz wykonać następujące kroki:


Przenieść plik:
Wcześniej mój plik drugimodul-servlet.xml znajdował się bezpośrednio w katalogu WEB-INF. Dokonać zmiany w pliku web.xml dodając sekcję "init-param" dla Dispatcher Serwletu dla danego modułu/aplikacji:
I zweryfikować czy działa :)