Inspiracja , wiedza , realizacja
Jsystems

W przebudowie

LoginJava

Oracle

Linux

Android

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

Modyfikator DISTINCT

Rafał Czarkowski
Data dodania: Jun 21, 2016
Data aktualizacji: Jun 21, 2016

Słowo kluczowe distinct służy do wyświetlenia wartości lub szeregu wartości bez powtórzeń. Stosuje się je w przypadku gdy chcemy wiedzieć jakie w ogóle wartości występują w danej kolumnie a nie interesuje nas ich częstotliwość występowania.

Poniżej przykład wyświetlenia kolumny Color z tabeli SalesLT.Product bez zastosowania distinct a następnie już z jego zastosowaniem.


select Color from SalesLT.Product;
select distinct Color from SalesLT.Product;
Słowo kluczowe distinct możemy również zastosować dla wielu kolumn. Wyświetlone zostaną wtedy wszystkie możliwe kombinacje wybranych kolumn bez powtórzeń.


select distinct listPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product;
select distinct listPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product;