Inspiracja , wiedza , realizacja
Jsystems

W przebudowie

LoginJava

Oracle

Linux

Android

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

Sortowanie wyników zapytania

Rafał Czarkowski
Data dodania: Jun 21, 2016
Data aktualizacji: Jun 21, 2016

Przy użyciu instrukcji select możemy nie tylko pobierać z tabeli dane, które nas aktualnie interesują, ale także realizować na nich pewne operacje. Pobrane dane możemy na przykład posortować w odpowiedni dla nas sposób. Bez tego wyciągane wyniki, otrzymuje się w porządku ustalonym przez system bazodanowy. Najczęściej kolejność rekordów w zbiorze wynikowym odpowiadała kolejności wprowadzenia ich do bazy danych.

Do sortowania wyników służy klauzula order by, po której wskazujemy kolumnę, która ma ulec procedurze sortowania. Dane możemy porządkować w kolejności rosnącej (asc - skrót od słowa ascending) lub malejącej (desc - skrót od słowa descending). W przypadku nie określenia kierunku sortowania, dane zostaną poukładane rosnąco.

Klauzula ta ma zastosowanie do kolumn zawierających dane zarówno typu tekstowego, liczbowego jak i daty.

Sortowania możemy używać po więcej niz jednej kolumnie, nalezy wtedy po order by wymienić kolejne kolumny, po których wynik ma zostać posortowany, oddzielając je przecinkami.

Zamiast nazw kolumn, można używać również aliasów oraz cyfr określających kolejność wymienionych kolumn po instrukcji select.select ProductID, Name, Color from SalesLT.Product order by ProductID;
select Name, ProductNumber, listPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product order by 3 desc;