Inspiracja , wiedza , realizacja
Jsystems

W przebudowie

LoginJava

Oracle

Linux

Android

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

Tryb Flashback

Data dodania: Jun 20, 2016
Data aktualizacji: Jun 20, 2016

Tryb flashback umożliwia oglądanie danych w bazie, w takim stanie w jakim były w określonym punkcie w czasie. Stan danych będzie pochodził z przestrzeni UNDO, a to oznacza że dostęp do stanu z przeszłości będzie możliwy tylko wtedy,gdy oryginalne postaci danych nie zostaną nadpisane.


Aby wykorzystać tę funkcjonalność użytkownik musi mieć nadane przez administratora uprawnienia do pakietu dbms_flashback:


grant execute on dbms_flashback to hr;


Z poziomu użytkownika HR odpytuję tabelkę EMPLOYEES wybierając kilka wierszy.Następnie dokonuję zmiany na tych wierszach i zatwierdzam ją.Zarówno moja, jak i każda inna sesja będą widziały dane po zmianie:Następnie komendą

execute dbms_flashback.enable_at_time(to_date('29-11-2015 12:00:00','dd-mm-yyyy

hh24:mi:ss'));


sprawiam, że widzę dane w stanie w jakim były dwie godziny przed zmianami.


I przeglądam dane:Baza danych dla mojej sesji jest jednak tylko do odczytu. Pozostając w trybie flashback nie mam możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian na niej. Aby wyłączyć tryb flashback stosuję polecenie:


execute dbms_flashback.disable;