Ilość artykułów: 16

Podkategoria: Tuning SQL

Zmienne bindowane

  W Oracle funkcjonują zmienne bindowane, powiązane z sesją. Możemy wprowadzić do takiej zmiennej wartość, a następnie wykonać zapytanie z użyciem tej zmiennej. Jakie to ma znaczenie przy strojeniu SQL?   Jeżeli wykonujemy wiele podobnych zapytań:   SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=100; SEL...
Czytaj więcej

Bufor keep

Bufor danych domyślnie ma jedną część - DEFAULT. W razie potrzeby możemy jeszcze go podzielić na część KEEP, RECYCLE, oraz nK BUFFER.    Bufor KEEP służy do przechowywania obiektów które chcemy trwale przechowywać w pamięci, w taki sposób by nie zostały "wypchnięte" przez nowe bloki danych. Przykład...
Czytaj więcej

Indeksy wirtualne

  Fajny stuff dla tunerów. Jeśli zastanawiasz się nad założeniem jakiegoś indeksu, musisz idee odłożyć czasem na  bok i skonfrontować się z rzeczywistoscią. Na dużych tabelach zakładanie indeksu będzie trwałoooooo.... Teraz przetestowanie różnych kombinacji zajmie nam zbyt dużo czasu. Możemy założyć...
Czytaj więcej

Struktura fizyczna

Struktura fizyczna Na bazę danych składa się kilka podstawowych elementów. Poza samymi plikami danych przechowującymi informacje gromadzone w bazie danych, mamy do czynienia jeszcze z takimi rodzajami plików jak: Pliki kontrolne Zawierają informacje o bazie danych jako takiej. Przechowują informacje...
Czytaj więcej

Struktura logiczna

Struktura logiczna Tablespace Baza danych podzielona jest na logiczne struktury zwane tablespace.Tworzy się je w np. celu izolacji danych dwóch systemów. Istnieja predefiniowane przestrzenie tablespace : System, sysaux,temp, undo, example. Z każdym tablespace związany jest przynajmniej jeden fizyczn...
Czytaj więcej

Outlines

Outlines zostały wprowadzone aby zagwarantować stały plan wykonania, bez względu na zmiany w środowisku uruchomieniowym, czy zmiany statystyk. Stają się bardzo użyteczne gdy zechcemy wykonać zapytanie na innym serwerze w dokładnie taki sam sposób jak na pierwotnym, w przypadku upgrade wersji Oracle ...
Czytaj więcej

Tracing aplikacji

Zawartość tego rozdziału stanie się użyteczna gdy będziemy chcieli obserwować co się dzieje w naszej sesji, lub sesji wykorzystywanej przez aplikację którą zarządzamy. Dzięki tej opcji będziemy mogli przejrzeć jakie są wykorzystywane explain plany dla zapytań, oraz szczegółowe informacje statystyczn...
Czytaj więcej

Statystyki i histogramy

Statystyki i histogramy Czym są statystyki? W skrócie statystyki są zbiorem informacji na temat tabel, kolumn i indeksów. Zawierają informacje o np. ilości wierszy w tabeli, ich zróżnicowaniu, największej i najmniejszej wartości występującej w kolumnie. W oparciu o te informacje, optymalizator koszt...
Czytaj więcej