Ilość artykułów: 326

Najnowsze artykuły

Profile

  Podstawowe informacje o profilach   Aby włączyć możliwość modyfikowania przez nas profili musimy zacząć od wydania polecenia:   ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE;     Reguły dotyczące systemu:   SESSIONS_PER_USER – liczba określająca maksymalną ilość sesji użytkownika,   CPU_PER_CALL – liczba (...
Czytaj więcej

RMAN - opcja CATALOG

Co to jest CATALOG i jakie korzyści przynosi?   Opcja catalog w skrócie, polega na tym że repozytorium backupów poza plikiem kontrolnym znajduje się również w specjalnym schemacie innej bazy danych. Co nam to daje?   Dane o backupach są przechowywane również poza plikiem kontrolnym , więc w przypadk...
Czytaj więcej

Wyzwalacze typu INSTEAD-OF

Na niektórych widokach nie można wykonywać operacji DML (kasowania, zmiany, dodawania wierszy) . Przykładem może być widok oparty o połączone tabele: Ponieważ w tym widoku znajdują się dane pochodzące z dwóch tabel, nie mogę na nim wykonać operacji delete i muszę zastosować wyzwalacz typu instead-of...
Czytaj więcej

Duplikacja

Używanie duplikacji Duplikacja jest kopią bazy z jednoczesną zmianą unikalnego identyfikatora bazy DBID. Możesz odtworzyć bazę danych na podstawie pliku backupu oraz archivelogów. Możliwa jest również duplikacja do punktu w czasie, dzięki czemu istnieje możliwość porównania aktualnego stanu obiektów...
Czytaj więcej

Klauzula WITH

Klauzula WITH pozwala między inymi na nieco bardziej przejrzyste budowanie kodu. Pozwala podzapytaniu nadać nazwę i dzięki temu możemy później odwoływać się do niego poprzez tą nazwę, bez potrzeby wielokrotnego wstawiania tego samego kawałka kodu. Przykładowo taki kod: select last_name,department_na...
Czytaj więcej