Ilość artykułów: 326

Najnowsze artykuły

Strumienie

W 8 wersji Javy pojawiły się strumienie. Pozwalają przetwarzać dane w postaci strumieni wykonując na nich np filtracje, agregacje, usuwać duplikaty etc. Słowem wiele rzeczy do wykonania których używa się języka SQL. Możemy na przykład zamienić kolekcję na strumień, zastosować na nim filtry i ponowni...
Czytaj więcej

Modyfikator static

Modyfikator static możemy stosować dla : zmiennych metod bloków kodu klas zagnieżdżonych   Modyfikator static dla pól klasy Jeśli pole w klasie poprzedzisz modyfikatorem static, stanie się ono wspólne dla wszystkich obiektów tej klasy. Wartość ustawiona w takim polu alokuje obszar pamięci tylko raz,...
Czytaj więcej

Zmienne bindowane

  W Oracle funkcjonują zmienne bindowane, powiązane z sesją. Możemy wprowadzić do takiej zmiennej wartość, a następnie wykonać zapytanie z użyciem tej zmiennej. Jakie to ma znaczenie przy strojeniu SQL?   Jeżeli wykonujemy wiele podobnych zapytań:   SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=100; SEL...
Czytaj więcej

Bufor keep

Bufor danych domyślnie ma jedną część - DEFAULT. W razie potrzeby możemy jeszcze go podzielić na część KEEP, RECYCLE, oraz nK BUFFER.    Bufor KEEP służy do przechowywania obiektów które chcemy trwale przechowywać w pamięci, w taki sposób by nie zostały "wypchnięte" przez nowe bloki danych. Przykład...
Czytaj więcej